Whatsapp
Mail Gönder
Telefon

Yönetmelikler

 

PROFİL ANALİZ UZMANLARI ARGE VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ

USUL VE ESASLARI

 

Madde 1

(Hizmetler)

1- Toplumun mutluluğunu tehlikeye düşürmek, huzurunu bozmamak koşuluyla Profiler’den alınan hizmet ile birey ve kurumlar dünya görüşü hür bir şekilde çalışmalarını devam ettirebilir.

2- Profil Analizi öğrenim ve tekniklerin kullanımı, katılımcı kişilerin sorumluluğundadır.

3- Profiler usul ve esasları yazılı olarak, üyelerine onaylatarak duyurmaktadır. Bu nedenle tüm üyeler Profiler usul ve esaslarını okumuş ve onaylamış farz edilir.

4- Profiler hakkı kendinde saklı olmak üzere, Profil Analizi hizmetlerini uygun görmediği kurum ve bireylere sunmaz.

5- Bireyler ve kurumlar alınan teknik ve mesleki hizmetleri kötü niyet ve adli hatalara sevkedecek şekilde kullandığında kendileri sorumlu olacağı gibi Profiler tüm hizmeti tek taraflı olarak duyuru yapmadan fesh etmeye yetkilidir.

 

Madde 2

(Sanat ve bilim Hürriyeti)

(1) Sanat ve Bilim, araştırma ve öğretim, insan hakları bildirgesince serbesttir.

(2)  Profiler’in temel prensiplerince araştırmada insan haysiyetinin, psikoloji ve fizyolojisinin zedenlenmesinden kaçınılır.

(3) Bu gibi insana, hürriyete, ilime ve sanata zarar verebilecek durumlarla karşılaşıldığında Profiler sadece yetkili devlet kurumuna bildirmekle mükelleftir.

 

Madde 3

(Çocuk ve Gençlerin Korunması)

1- Çocuklar, kendi başına iş yapabilen kişi sıfatıyla fiziksel ve ruhsal yönden Profiler tarafından korunmaktadır. 18 Yaş altı bireylerin hizmetlerden yararlanabilmesi için ebeveynlerinden yazılı izin alınmalıdır.

2- Çocukların ruh ve fizyolojik sağlığını korumak önceliklidir.

 

Madde 4

(Arzuhal Hakkı)

Herkesin tek başına veya müştereken yazılı olarak Profiler yönetimine müracat etme hakkı vardır.

 

Madde 5

(Dünya Entegrasyonu ve Sınır Ötesi Müşterek Çalışma)

1- Profiler dünyanın bütün kurumları ile iş birliği içinde olmalıdır.

2- Profiler uluslararası yaklaşım, bakış açısı, iş ortaklığı, platform gibi hizmet birlikteliğine yukardaki maddelere uymak koşuluyla açıktır.

 

Madde 6

(Mesleki Çalışma)

1- Profilleme, profil tanımlama, profil oluşturma ve profil analizi terimleri ile profil uzmanı, profil analisti, profil tanımlamacı, profil oluşturmacı kavramları ile çalışmalarına devam eder.

2- Profiler, üyelerine hizmet içi eğitimler sunarak mesleki gelişimlerine destek olur.

 

 

Yönetmelikler
X