Whatsapp
Mail Gönder
Telefon

ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI

İngilizce’de yer alan “Profiling” eylemi Türkçe’ye çevrildiğinde; profil analizi, profilleme, profil oluşturma ve profil tanımlama anlamına gelir.

Profiling—also referred to as criminal investigative analysis—occupies the intersection of psychology and law enforcement. These specialists untangle the behaviors, emotions, and personalities of suspected criminal offenders, basing their judgments on time-tested experience in investigative techniques with learned emotional detachment and patience.

Profil tanımlama -cezai soruşturma analizi olarak da adlandırılır. Psikoloji ve kanun yaptırımının kesişme noktasını işgal eder.

Bu uzmanlar, şüpheli suçluların davranışlarını, duygularını ve kişiliklerini çözerek, yargılarını, öğrenilmiş duygusal tarafsızlık ve sabırla araştırma tekniklerinde zaman içinde test edilmiş deneyime dayandırırlar.

Profil oluşturan, analiz yapan veya tanımlayan kişilere İngilizcede “Profiler” denir. Bu mesleğin Türkçede karşılığı profil analisti, profil tanımlamacı, profil oluşturucu, profil uzmanı anlamlarına gelmektedir.

MESLEKİ ULUSLARARASI KURUMLAR

The International Association of Forensic Criminologists (formerly The Academy of Behavioral Profiling)

NPA is a Professional Consortium for Behavioral  Investigators and Analysts

The Academy of Behavioral Profiling (ABP)

 

Profiler, psikolojinin uzmanlaşmış bir alt alanı olarak APA topluluğunda bir yeri vardır.

The National Profiler's Association - Kendini topluluk içindeki uygulamaları iyileştirmeye adamış suçlu profil oluşturucular için profesyonel bir konsorsiyum; Çoğunlukla savunma ve FBI suçlu profil uzmanları tarafından doldurulur, ancak temel üyelik seviyesi sivillere açıktır.

Davranış Analizi Derneği Uluslararası Özel İlgi Grupları - Bir Suç, Suçluluk ve Adli Davranış Analizi özel ilgi grubu, profil oluşturma, tanımlama, analizi konularının ve tekniklerinin tartışılması için ABAI üyelerine açık.

İLGİLİ UZMANLAR:

  1. WILHELM WUNDT: ADLİ PROFİL TANIMLAMA KONUSUNDA “SUÇ PSİKOLOJİSİ MERKEZİ”Nİ KURMUŞTUR. 1879
  2. HUGO MUNSTERBERG: ADLİ PROFİLLEME – HARVARD ÜNİVERSİTESİ-AMERİKAN PSİKOLOJİ DER. BAŞKANI- 1898
  3. ALFRED BİNET: PROFİLLEME-ZEKA ÖLÇÜMÜ 1889

Modern anlamda ilk profil uzmanı John Edward Douglas’tır.

(Born June 18, 1945) is a retired special agent and unit chief in the United States Federal Bureau of Investigation (FBI). He was one of the first criminal profilers and has written books on criminal psychology.

II. Dünya Savaşı sırasında Stratejik Hizmetler Ofisinin, Adolf Hitler’in profilini çıkartmak için William Lange adındaki psikiyatristi görevlendirmesi ile profilleme çalışmaları başlamış oldu. (Kaynak: Geberth VJ. Practical Homicide Investigation. Investigative Assessment: Criminal Personality Profiling. CRC Press, New York; 1996: 707-93.)

FBI'ın Davranış Bilimi Birimi'nin (BSU) oluşturulması 1972 yılına kadar gerçekleşmedi. Bu kuruluş, şüpheli suçluların davranışlarının dört önemli yönünü inceleyerek ABD genelinde yükselen seri tecavüz ve cinayet dalgasını araştırmaya başladı.

Suçlu profili; sosyolojik, psikyatrik, psikolojik ve kriminolojik disiplenlerinin bütününün bilgisiyle suç davranışının analiz edilmesidir. (Kaynak: Palermo ve Kocsis, 2005,s.5).

'Suçlu Profili Çıkarma', 'Psikolojik Profil Çıkarma', 'Saldırgan Profili Çıkarma' Ve Suçlunun Kişiliğini Çıkarma aynı tekniği anlatmak için kullanılan terimlerdir. Kaynak: (Polat, 2004).  Kaynak: Suçlu Profilleme ve Türkiye'deki Genel Durumu - Criminal Profiling And General Situation İn Turkey ŞEREF C. ONNER"' M. Burak GONULTAS"

Profilleme ile ilgili çalışmalarda, genel olarak suçun önlenmesi, tedavi edilebilir grubun ayrılması ve şüpheli sanıklara daha kolay ulaşılabilmesi için veriler elde edilmesi amaçlanır. Kaynak: (Godwin GM. Criminal Psychology and Forensic Technology A Collaborative Approach to Effective Profiling Kocsis RN, Irwin H, Hayes AF, Nunn R. Criminal Psychological Profiling in Violent Crime Investigations: A Comparative Assessment of Accuracy. CRC Press, Boca Raton; 2000: 79-94)

Profilleme tekniği genel anlamda kişinin yaş grubu, ırkı, mesleki beceri derecesi, medeni durum, sosyo ekonomik statüsünü ve şüphelinin eğitim düzeyini içermektedir Kaynak: (Jackson ve Bekerian, 1997, s.5)

Suç eyleminden sorumlu bireylerin kişilik özelliklerini gösteren yöntem “suçlu profili” olarak tanımlanmaktadır. Suçlu profili ile pratikte meşgul olan profesyoneller, adli bilimciler, sosyal bilimciler ve davranış bilimcilerden oluşan geniş spektrumlu bir araştırmacı grubunu içerir. Kaynak: (Adli Tıp Dergisi 2004; 18(2): 27-37)

 

 

ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
ULUSLARARASI MESLEK TANIM VE KURULUŞLARI
X