Misyon, Vizyon, Tanımlar ve Kavramlar

MİSYONUMUZ

 

Profil analiz çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla bilinç arttırmaya yönelik eğitim, panel, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlemek.

Ulusal ve uluslararası düzeyde örnek bir sivil toplum kuruluşu olmak.

Mesleki gelişime katkıda bulunmak ve meslek haklarına yönelik çalışmaları arttırmak.

İçinde yaşadığımız toplumu ve toplumu oluşturan bireyleri her düzeyde etkileyebilecek destek çalışmaları konusunda  hazırlık ve iyileştirme çalışmaları yürütmek ve bu konuda ilgili sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel otoritelerle iş birliği yapmak.

 

VİZYONUMUZ

 

Profil Analiz Uzmanlığı Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Derneği olarak vizyonumuz, profil analizi alanında var olan tüm meslek gruplarının ortak bir zeminde çalışabildiği, içinde yaşadığımız topluma katkı sağlayacak üretken ve barışçı bir geleneğin oluşması yönündedir.

Derneğimizin uzun vadeli hedefi, profil analizi alanında çalışma yapanların bilgi ve beceri bakımından donanımlı hale getirilmesine ve toplumsal yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktır.

 

KAVRAMLAR VE TANIMLAR

 

**Profil analistliği; bireylerin yüz, mimik, jest, ses, koku, kıyafet, dövme, aksesuar gibi unsurlarını; beden dillerini ve anatomik özelliklerini (Kısa- orta  ve uzun vadeli değişimler) birleştirerek tamamen bilimin ışığında, bilimin ortaya koyduğu bulgu ve deneysel yöntemleri kullanarak bireyi/bireyleri ihtiyaca dönük anlamak için kullanılan tekniklerin bir araya getirildiği özel bir meslek dalıdır. 

**Profil analiz uzmanı; profil tanımlama konusunda, YÖK onaylı bir üniversiteden eğitim almış ve belgesi olan meslek erbabıdır. 

**Profil analizinin amacı; elde edilen bilgi ve tekniklerin insan kaynaklarından güvenliğe, satıştan eğitime, psikolojiden liderliğe kadar insani ilişkilerin olduğu hemen her meslekte kullanılabilir bilgileri harmanlayarak paylaşılmasıdır.

**Profil analizi hangi bilim dallarıyla ilişkilidir? 

Antropolojiden davranış bilimine; kriminolojiden hukuka, biyolojiden, tıptan dilbilimine, psikolojiden sosyolojiye kadar birçok bilimden beslenir.

**Profil analizi nerelerde kullanılır?

Günümüzde uygulanan profil teknikleri, insan faktörü ile karşı karşıya kaldığımız hemen her alan ve yerde başarılı bir şekilde uygulanabilmektedir.

Özellikle güvenlikte, insan kaynaklarında personel seçiminde, yönetim, değerlendirme; iş iletişiminde, kariyer yönetimi ve liyakat konularında, satış, görüşmeler ve sunumlar; zor insanlarla baş etme konusunda, halkla ve kitle iletişiminde, eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinde oldukça yarar sağlamaktadır.

 

Tüm hakkı saklıdır. 

İzinsiz kopyalanamaz.

 

<PROFİL ANALİZİ>tag

<PROFİL ANALİZ>tag

X