Whatsapp
Mail Gönder
Telefon

İlke ve Etiklerimiz

PROFİL ANALİZ UZMANLARI ARGE VE DANIŞMANLIK DERNEĞİ

BİLİMSEL ETİĞİMİZ

  

1. Etik değerlere mutlak uyum,

2. Saydam ve hesap verilebilir olmak,

3. Özgür araştırma koşullarına sahip olmak,

4. Yaratıcı bir eğitim anlayışını benimsemek,

5. Disiplinler arası sorun ve sorunlara çözümsel yaklaşmak

 

ARAŞTIRMA ETİĞİMİZ

 

Bilimde güven, bilimsel dürüstlüğün temelini oluşturur. Bütün bilim insanları güvene ve dürüstlüğe dayalı değerleri korumakla sorumludur. Bilimsel araştırmaya katılanların, her zaman bağlı olmaları gereken ilkeler vardır.

Bunlar; nesnel olmak ve araştırmanın yürütülmesinde mesleğin gerektirdiği en yüksek standartlara sahip olmak, olumlu-olumsuz eleştiriye açık olmak ve dürüstlükten taviz vermemek, bireylerin katkılarını açık bir şekilde belirtmek ve bunu bilimsel makalelerde de vurgulamak gibi sıralayabiliriz.

 

AKADEMİK ETİĞİMİZ

 

1- Akademik Özgürlük, akademik düzeydeki tüm kişi ve kurumların üzerinde durması gereken önemli bir konudur.

2- Akademi, ulaşılan araştırma sonuçlarını yayınlama, tartışma ve yorumlamada özgür olmalıdır.

3- Hem bireysel düzeyde hem de kurumsal şekilde, yenilikçiliğe bağlı kalarak, öğretim ve araştırma alanlarında bilginin sınırlarını ileriye götürmelidir.

4- Hedeflerimize ulaşmak için sadece akademik anlamda donanımlı insanlar yetiştirmek yeterli değildir, ulusal müfredatı uygulamanın yanı sıra uluslararası programların kişisel gelişimine büyük katkı sağlayacağı tartışılmaz bir gerçektir. Akademimiz sürekli gelişimden yana olmalıdır.

 

İLKELERİMİZ

1. Üyelerimiz, etiklerimizi okuduklarını ve etiğimizde yazılı maddelere uygun profesyonel bir şekilde davranacaklarını / hareket edeceklerini taahhüt ederler.

2. Üyelerimiz, kanunen herhangi bir ağır hüküm giydiklerinde üyeliklerinin tamamen sonlanacağını bilirler.

3. Üyelerimiz, derneğimize başvuru sürecinde yalan beyanda bulunması durumunda üyeliklerinin hemen sonlanacağını bilirler.

4. Üyelerimiz, tüm incelemeleri ve araştırmalarını, genel kabul görmüş bilimsel yöntemler kullanarak ve kanıta dayalı bir şekilde yapacaklardır.

5. Üyelerimiz, her tür dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet veya siyasi düşünce ayırt etmeksizin tüm üyelerimizle ve tüm toplumla profil uzmanı olarak mesleki anlamda çalışmayı kabul ederler. Ve İnsan haklarına aykırı davranışta bulunduklarında üyeliklerinin hemen sonlanacağını ve bu suçlardan kişisel olarak sorumlu olduklarını da bilirler.

6. Üyelerimiz, profil mesleğinin gelişimi için diğer üyelerin de çalışmalarını desteklemeli ve teşvik edici davranışlarda bulunarak, engel olmamalıdırlar.

7. Üyelerimiz, analiz ve yorumlarını tarafsız olarak yapacaklarını kabul ederler.

8. Üyelerimiz, fikirlerini ve çıkarımlarını kesinlikle yerleşik gerçekler ve kanıtlara uygun olarak raporlayacak veya bildireceklerdir. Üyelerimiz, gizlilik esası üzerine danışmanlık yapacaklarını da kabul ederler. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

9. Üyelerimiz, niteliklerini ve unvanlarını hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa yanlış beyan edemez. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

10. Üyelerimiz, profesyonel olarak eğitim, donanım ve konumlarını sahtekarlık amacıyla kullanamazlar. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

11. Üyelerimiz, yetki alanları dışında Profiler dernek logosunu, bilgi ve dokümanlarını izinsiz paylaşmayacaklardır. Aksi takdirde üyeliğin sonlanmasını kabul ederler.

Bu yaptırımların amacı, mutlaka etik olmayan davranışlardan sorumlu olanları cezalandırmak değil, onları eğitmek ve daha ciddi yaptırımlar uygulanmadan önce onlara değişiklik yapma fırsatı vermektir.

 

İlgili üyelere kendilerini savunma fırsatı verilmeden önce hiçbir yaptırım uygulanmayacaktır.

İlke ve Etiklerimiz
X