İlke ve Etiklerimiz

1. Üyelerimiz, etiklerimizi okuduklarını ve etiğimizde yazılı maddelere uygun profesyonel bir şekilde davranacaklarını / hareket edeceklerini taahhüt ederler.

2. Üyelerimiz, kanunen herhangi bir ağır hüküm giydiklerinde üyeliklerinin tamamen sonlanacağını bilirler.

3. Üyelerimiz, derneğimize başvuru sürecinde yalan beyanda bulunması durumunda üyeliklerinin hemen sonlanacağını bilirler.

4. Üyelerimiz, tüm incelemeleri ve araştırmalarını, genel kabul görmüş bilimsel yöntemler kullanarak ve kanıta dayalı bir şekilde yapacaklardır.

5. Üyelerimiz, her tür dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet veya siyasi düşünce ayırt etmeksizin tüm üyelerimizle ve tüm toplumla profil uzmanı olarak mesleki anlamda çalışmayı kabul ederler. Ve İnsan haklarına aykırı davranışta bulunduklarında üyeliklerinin hemen sonlanacağını ve bu suçlardan kişisel olarak sorumlu olduklarını da bilirler.

6. Üyelerimiz, profil mesleğinin gelişimi için diğer üyelerin de çalışmalarını desteklemeli ve teşvik edici davranışlarda bulunarak, engel olmamalıdırlar.

7. Üyelerimiz, analiz ve yorumlarını tarafsız olarak yapacaklarını kabul ederler.

8. Üyelerimiz, fikirlerini ve çıkarımlarını kesinlikle yerleşik gerçekler ve kanıtlara uygun olarak raporlayacak veya bildireceklerdir. Üyelerimiz, gizlilik esası üzerine danışmanlık yapacaklarını da kabul ederler. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

9. Üyelerimiz, niteliklerini ve unvanlarını hiçbir kişi, kurum veya kuruluşa yanlış beyan edemez. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

10. Üyelerimiz, profesyonel olarak eğitim, donanım ve konumlarını sahtekarlık amacıyla kullanamazlar. Aksi durumlarda üyeliklerine son verileceğini bilirler.

11. Üyelerimiz, yetki alanları dışında Profiler dernek logosunu, bilgi ve dokümanlarını izinsiz paylaşmayacaklardır. Aksi takdirde üyeliğin sonlanmasını kabul ederler.

Bu yaptırımların amacı, mutlaka etik olmayan davranışlardan sorumlu olanları cezalandırmak değil, onları eğitmek ve daha ciddi yaptırımlar uygulanmadan önce onlara değişiklik yapma fırsatı vermektir.

İlgili üyelere kendilerini savunma fırsatı verilmeden önce hiçbir yaptırım uygulanmayacaktır. 

(07.12.2020 Tarihinde Yayınlanmıştır.)

 

 

 

Profil Analiz Uzmanlığı Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Derneği

 

Tüm Hakları Saklıdır.

İzinsiz kopyalanamaz.

İlke ve Etiklerimiz
X